¿Jak to działa Tricel®?

 

Faza 1 – Pierwotny proces osadowy

W tej fazie ścieki zostają odprowadzone do pierwszej komory osadowej. Na dnie komory tworzy sie osad, ktory zostaje odseparowany od cieczy i zaczyna się rozkład anaerobowy, który stanowi początek procesu uzdatniania wody.

Faza 2 – Aeracja

Faza druga zachodzi w komorze aeracyjnej, gdzie kultury bakterii osiadają na specjalnym do tego celu zaprojektowanym filtrze, który jest jednocześnie nośnikiem bakterii. Działanie tych bakterii jest podtrzymywane za pomocą specjalnej dmuchawy zamontowanej na wierzchniej części zbiornika, która nieustannie wdmuchuje powietrze do komory. Kiedy ciecz przepływa przez filter, zamieszkujace go bakterie odżywiają się zanieczyszczeniami w niej zawartymi, usuwając je jednocześnie ze ścieków.

Faza 3 – Wtórny proces osadowy

W tej fazie oczyszczona już woda wypływa z komory aeracyjnej dostając się do wtórnej komory osadowej, gdzie zostaje poddana końcowemu uzdatnieniu przez niewielkie kolonie bakterii mułowych. Powstały w ten sposób muł osiada na dnie komory skąd zostaje odessany na powrót do komory pierwszej. W ten sposób, pozostała w komorze trzeciej woda zostaje uzdatniona do poziomu wymaganego standardu i może opuścić oczyszczalnię.

Więcej informacji

Share