Zastrzeżenie

Killarney Plastics zastrzega ze, dane podane na niniejszych stronach internetowych są zgodne z rzeczywistoscią i zostały opublikowane jedynie dla informacji odbiorcy. Tym samym Killarney Plastics nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone treści a ewentualne roszczenia gwarancyjne oparte na podanych informacjach nie będą rozpatrywane. Killarney Plastics posiada i zatrzega sobie prawo do ich zmieniania a powołanie się na nie nie jest  równoznaczne z ich nabyciem.

Share